Tillgänglighetsanpassa webbplats & digitala filer

Den 28 juni 2025 träder en ny lag om tillgänglighet i kraft i Sverige. Lagen är baserad på EU:s tillgänglighetsdirektiv och innebär att företag behöver se till att webbplatser, tjänster och produkter är tillgängliga och användbara för alla kunder.

Tillgänglighet på Webben: en nödvändighet inför det nya Tillgänglighetsdirektivet 2025

Vi lever i en digitaliserad värld där allt fler av våra vardagliga processer och interaktioner sker online. Men för att detta digitala landskap ska kunna utnyttjas av alla individer är det nödvändigt att vi tar hänsyn till tillgänglighet. År 2025 träder ett nytt tillgänglighetsdirektiv i kraft. Lagen börjar då att gälla för nya produkter och tjänster till
konsumentmarknaden där exempelvis datorer, smartphones, banktjänster,
mobila applikationer och e-handel kommer att omfattas. Dessa webbplatser, digitala kanaler som är tillgängliga för alla, oavsett fysiska eller kognitiva funktionsvariationer.

Här ska vi utforska varför detta är så viktigt och vad det innebär för dig som webbplatsägare eller skapare av digitalt innehåll.

Nordic Webstudio: Din Partner för Tillgänglighetsanpassning

På Nordic Webstudio tror vi på att skapa en digital värld där ingen lämnas bakom. Med vårt engagemang för tillgänglighet och djup förståelse för de nya tillgänglighetskraven kan vi hjälpa företag att göra deras webbplatser och digitala filer tillgängliga för alla, oavsett deras funktionsförmåga.

Vad Vi Erbjuder:

  • Tillgänglighetsanalys och Utvärdering: Vi genomför noggranna tillgänglighetsanalyser av webbplatser och digitala filer för att identifiera befintliga problem och områden som behöver förbättras. Vi utvärderar enligt internationella standarder och tillgänglighetsriktlinjer för att säkerställa fullständig efterlevnad av lagen.
  • Tillgänglighetsanpassning av Webbplatser: Vi arbetar nära företag för att anpassa deras webbplatser så att de möter och överträffar tillgänglighetskraven. Detta inkluderar att optimera användargränssnittet, förbättra kontrasten, säkerställa tangentbordsnavigering, och skapa textalternativ för bilder och multimedia.
  • Tillgänglighetsanpassning av PDF:er och andra digitala filer: Vi omvandlar befintliga PDF-dokument och andra digitala filer tillgängliga genom att lägga till alternativa texter för bilder, säkerställa rätt läsbarhet och navigerbarhet, och optimera för skärmläsare och andra hjälpmedel.
  1. Användbarhetsstudier med Användartestning: Vi genomför användbarhetsstudier med personer med olika funktionsnedsättningar för att säkerställa att webbplatser och filer är lätta att använda för alla. Genom verkliga användarinteraktioner identifierar vi potentiella hinder och arbetar för att lösa dem.

Varför ska du välja Nordic Webstudio?

Experthjälp: Alexandra som är vår tillgänglighetsexpert har forskat inom ämnet tillgänglighet och hur webbutvecklare bör arbeta med detta. Enligt forskning är det endast få webbutvecklare och designers som har kunskapen som krävs för att klara av det nya lagkravet som träder i kraft i juli 2025. Därför vill vi sträcka ut handen till företag som behöver tillgänglighetsdesign och -utveckling, vi är redo att hantera komplexa utmaningar och säkerställa att ditt digitala innehåll är tillgängligt för alla.

Kontakta oss på Nordic Webstudio idag för att börja resan mot en mer tillgänglig digital framtid. Vi är här för att hjälpa dig skapa en webbplats och digitala filer som välkomnar alla användare, oavsett deras funktionsförmåga. Gör det rätta valet för ditt företag och gör tillgänglighet till en prioritet.