Ny tillgänglighetslag för privatsektor

Den 28 juni 2025 träder en ny lag om tillgänglighet i kraft i Sverige. Lagen är baserad på EU:s tillgänglighetsdirektiv och innebär att företag behöver se till att webbplatser, tjänster och produkter är tillgängliga och användbara för alla kunder.

Tillgänglighet på Webben: En Nödvändighet Inför Det Nya Tillgänglighetsdirektivet 2025

Vi lever i en digitaliserad värld där allt fler av våra vardagliga processer och interaktioner sker online. Men för att detta digitala landskap ska kunna utnyttjas av alla individer är det nödvändigt att vi tar hänsyn till tillgänglighet. År 2025 träder ett nytt tillgänglighetsdirektiv i kraft. Lagen börjar då att gälla för nya produkter och tjänster till
konsumentmarknaden där exempelvis datorer, smartphones, banktjänster,
mobila applikationer och e-handel kommer att omfattas. Dessa webbplatser, digitala kanaler som är tillgängliga för alla, oavsett fysiska eller kognitiva funktionsvariationer.

Här ska vi utforska varför detta är så viktigt och vad det innebär för dig som webbplatsägare eller skapare av digitalt innehåll.

Vad innebär tillgänglighetsanpassning? Tillgänglighetsanpassning handlar om att göra digitalt innehåll tillgängligt och användbart för alla användare. Detta inkluderar personer med funktionsvariationer såsom syn- eller hörselnedsättning, rörelsehinder, kognitiva svårigheter, eller andra utmaningar som kan påverka deras förmåga att interagera med digitalt innehåll.

Varför är Tillgänglighet viktig?

Inkludering: Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. Alla bör ha möjlighet att få tillgång till information och tjänster online.

Bredare målgrupp: Genom att tillgänglighetsanpassa din webbplats når du en större andel av befolkningen, vilket kan öka ditt företags räckvidd och potentiella kundbas.

Lagkrav: Med det nya direktivet blir det inte bara en bra praxis att följa, utan det kommer också att vara ett lagkrav som webbplatser och digitala plattformar behöver uppfylla.

Vad Innebär Det Nya Tillgänglighetsdirektivet?

Det nya direktivet, som träder i kraft 2025, kommer att ställa strängare krav på webbplatser och digitalt innehåll när det gäller tillgänglighetsanpassning. Detta inkluderar inte bara webbsidor utan också PDF:er, vilket är särskilt relevant för organisationer som publicerar stora mängder dokumentation eller rapporter i PDF-format.
 

Hur förbereder du dig? 

Om du ännu inte har påbörjat processen att tillgänglighetsanpassa din webbplats och dina PDF:er, är det hög tid att börja: 

Utredning: Börja med att göra en genomgång av din webbplats och dina PDF:er för att identifiera eventuella tillgänglighetsbrister.

Låt oss hjälpa dig: Det finns många organisationer och konsulter som specialiserar sig på tillgänglighetsanpassning och kan hjälpa dig genom processen. Vi är några av dem. Vi är glada att vi har vår tillgänlighetsexpert Alexandra med på tåget som har forskat inom tillgänglighet och är dessutom utbildad inom ämnet.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig på vår webbplats.

Avslutningsvis kan vi inte nog understryka vikten av att vara proaktiv i denna fråga. Inte bara för att uppfylla kommande lagkrav, utan för att göra rätt sak och säkerställa att alla har tillgång till den digitala världen. Den digitala eran bör vara en tid av inkludering, och genom att tillgänglighetsanpassa din webbplats och dina PDF:er tar du ett steg i rätt riktning

Är du redo?

För att vara redo för de nya lagkraven 2025 är det viktigt att agera nu. Att säkerställa tillgängligheten på din produkt eller tjänst inte bara innebär att du följer lagen, det öppnar också upp nya affärsmöjligheter och ger dig en bredare kundbas. Genom att ta hänsyn till tillgänglighet idag kan du skapa en bättre och mer inkluderande framtid för alla användare. Om du behöver hjälp eller rådgivning för att göra din produkt eller tjänst tillgänglig, så finns vi här för att stötta dig och göra dig tillgänglighetsanpassning redo.

Gör skillnad idag för en mer tillgänglig morgondag Det nya tillgänglighetsdirektivet är ett viktigt steg mot en mer inkluderande digital värld. Genom att investera i tillgänglighetsanpassning idag kan vi säkerställa att alla, oavsett deras förmåga, kan dra nytta av den fantastiska resurs som internet är.